Privacy Statement

Privacy Statement Christianne Gelegenheidsbloemwerken
 
Inleiding
 
Christianne Gelegenheidsbloemwerken neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u ( de betrokkenen ) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met: christiannebloemwerken@gmail.com. 
 
Wie is Christianne Gelegenheidsbloemwerken?
 
Christianne Gelegenheidsbloemwerken is een eenmanszaak, kantoorhoudende aan Fabrieksstraat 35, 6021 RC te Budel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55133967.
 
Christianne Gelegenheidsbloemwerken is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.
 
Hoe gebruikt Christianne Gelegenheidsbloemwerken uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Christianne Gelegenheidsbloemwerken persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens voor dat specifieke doel gebruikt worden, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang deze gegevens worden bewaard:
- Dienstverlening, klantenbeheer en financiƫle administratie:
 
  Doeleinde:                                             FinanciĆ«le administratie
  Gegevens:                                              ( Bedrijfs- ) Naam, Factuuradres, Openstaande saldo
  Grondslag:                                             Wettelijke verplichting
  Bewaartermijn:                                      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
  Doeleinde:                                            Facturatie
  Gegevens:                                            Leveringsadres, Factuuradres, E-mail-adres, Telefoonnummer, BTW nummer
  Grondslag:                                            Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn:                                     Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
  Doeleinde:                                            Verlenen van de dienst zelf
  Gegevens:                                            Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
 Grondslag:                                            Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn:                                     Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
- Website:
  Doeleinde:                                          Plaatsen van berichten of reviews
  Gegevens:                                           Naam
  Grondslag:                                           Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn:                                    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
 
Christianne Gelegenheidsbloemwerken heeft gegevens van u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.
 
Wat zijn uw rechten?
 
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
-Inzage:
  Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Christianne Gelegenheidsbloemwerken over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
 
- Wijzigen:
  Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen. U kunt een verzoek doen dat wij uw gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.
 
- Beperken van de verwerking:
  U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 
- Recht van bezwaar:
  Als een bepaalde verwerking op grond van het "gerechtvaardigd belang" van Christianne Gelegenheidsbloemwerken of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 
- Gegevensoverdracht:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens van Christianne Gelegenheidsbloemwerken te verkrijgen. Wij zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. 
 
- Toestemming intrekken:
  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent dan wel, dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij u daardoor bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.
 
- Reactie door Christianne Gelegenheidsbloemwerken:
  Een verzoek kan verstuurd worden naar: Christiannebloemwerken@gmail.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen, en in elk geval niet later dan één ( 1 ) maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. In dit verzoek wordt afgewezen, zullen wij in ons antwoord uitleggen waarom we dit afwijzen.
 
Ontvangers van de persoonsgegevens
 
Het kan zijn dat Christianne Gelegenheidsbloemwerken verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
 
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
 
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom het Privacy Statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.
 
Waar kan u terecht met klachten en vragen?
 
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Christianne Gelegenheidsbloemwerken uw gegevens gebruikt, dan kunt u een email sturen naar: christiannebloemwerken@gmail.com. Ook als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een email sturen. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.